Tin tức

Chi tiết tính năng hệ thống!

Chi tiết tính năng hệ thống!

Thứ T4, 20/06/2018
Tính năng Tài khoản Demo Tài khoản VIP
The Whales Can't Hide x x
Money Flow Exchange x x
Ether Static Token (ICO) x x
Whales Static Token   x
Money Follow Statistic   x
Ethereum Chart x x
Hệ thống tin tức Follow News x x

*Chú ý: 

- Bảng The Whales Can't Hide đối với tài khoản Demo chỉ xem được ví cá voi có giá trị từ 1M USD trở xuống.

- Bảng Whales Static Token là kết quả của việc phân tích hàng nghìn nhà đầu tư để chỉ ra các dự án mà cá voi đang đầu tư nhiều nhất. Thậm chí tìm ra được các dự án tiềm năng từ sớm.

- Bảng Money Follow Statistic theo dõi biến động chung tài sản của toàn bộ các cá voi trong hệ thống.

 

 

 

Viết bình luận của bạn: